Categorieën

Foto

Biomassa, duurzame en schone energie

Gedreven door het milieubehoud en een absoluut respect voor het ecosysteem investeerde Ecoforest sterk in het onderzoek en de ontwikkeling van zijn producten om een hoog rendement en laag verbruik te bereiken met uitsluitend hout en pellets. Dat zijn natuurlijke brandstoffen die in een ononderbroken kringloop terug in de natuur terechtkomen. Spanje is zeer bosrijk en kan een grote hoeveelheid hout leveren, een energiebron met opmerkelijke voordelen:

  • Het is bewezen dat wanneer hout de volledige ontbindingscyclus doorloopt, er een bepaalde hoeveelheid CO2 (kooldioxide) vrijkomt die nadien benut wordt voor de groei en ontwikkeling van nieuwe planten.
  • 2,3 kg droog hout heeft dezelfde verbrandingswaarde als 1 liter stookolie of 1 m3 aardgas. Daartegenover staat dat hout 50-60% minder kost dan andere brandstoffen.

Biomassa, duurzame en schone energie

De term 'biomassa' verwijst naar alle materialen van organische herkomst (plantaardig of dierlijk) die niet gefossiliseerd zijn en gebruikt worden voor energieproductie.

Biomassa is een duurzame bron, omdat de CO2 die uitgestoten wordt tijdens de energieproductie de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer niet verhoogt. Tijdens hun ontwikkeling hebben de planten namelijk diezelfde hoeveelheid opgenomen en na hun afsterving zouden ze evenveel CO2 afgeven tijdens de normale ontbindingsprocessen. Het gebruik van biomassa versnelt de terugkeer van CO2 naar de atmosfeer, zodat deze opnieuw beschikbaar is voor de planten. In de praktijk keert de uitstoot terug naar de normale kringloop van de kooldioxide. Er bestaat dus een evenwicht tussen de uitgestoten en geabsorbeerde CO2.

De energetische opwaardering van organische materialen draagt bij tot de productie van thermische en elektrische energie (middelgrote en grote installaties) en beperkt zo de uitstoot van kooldioxide in naleving van het verdrag van Kyoto.